MV “Chạy ngay đi”của Sơn Tùng thu hút lượt xem lớn thứ hai trên toàn cầu năm 2018

Một cảnh trong MV của Sơn Tùng M-TP
Một cảnh trong MV của Sơn Tùng M-TP