Mức độ nguy hiểm của gameshow thực tế "Chase me" mà Cao Dĩ Tường tham gia

Cao Dĩ Tường không may đột tử, qua đời ở tuổi 35. Ảnh:T.L
Cao Dĩ Tường không may đột tử, qua đời ở tuổi 35. Ảnh:T.L
Cao Dĩ Tường không may đột tử, qua đời ở tuổi 35. Ảnh:T.L
Lên top