Mr. Đàm mất 2 năm để tìm kiếm “bản sao” của cố nghệ sĩ Thanh Nga