Mr Đàm, Lý Nhã Kỳ quyên góp được hơn 1 tỉ đồng cho từ thiện

Đàm Vĩnh Hưng và Lý Nhã Kỳ kêu gọi quyên góp được 1 tỷ đồng. Ảnh: T.L
Đàm Vĩnh Hưng và Lý Nhã Kỳ kêu gọi quyên góp được 1 tỷ đồng. Ảnh: T.L
Đàm Vĩnh Hưng và Lý Nhã Kỳ kêu gọi quyên góp được 1 tỷ đồng. Ảnh: T.L
Lên top