Một bản hit của Blackpink liên tiếp lập kỷ lục, vượt xa BTS, TWICE

Blackpink vượt BTS, Blackpink ở một bản hit. Ảnh: Xinhua.
Blackpink vượt BTS, Blackpink ở một bản hit. Ảnh: Xinhua.
Blackpink vượt BTS, Blackpink ở một bản hit. Ảnh: Xinhua.
Lên top