Momoland chính thức "gạch tên" Taeha và Yeonwoo

Đội hình Momoland trước khi Yeonwoo và Taeha rời nhóm.
Đội hình Momoland trước khi Yeonwoo và Taeha rời nhóm.
Đội hình Momoland trước khi Yeonwoo và Taeha rời nhóm.
Lên top