Momoland, BTS có thành tích YouTube, nhưng Blackpink vẫn dẫn đầu

Blackpink và BTS đang có nhiều thành tích khủng trên YouTube. Ảnh: Xinhua
Blackpink và BTS đang có nhiều thành tích khủng trên YouTube. Ảnh: Xinhua
Blackpink và BTS đang có nhiều thành tích khủng trên YouTube. Ảnh: Xinhua
Lên top