Mối tình không có hậu của Văn Phượng-Lương Thế Thành ở "Canh bạc tình yêu"

Văn Phượng và Lương Thế Thành trong "Canh bạc tình yêu". Ảnh: NSCC.
Văn Phượng và Lương Thế Thành trong "Canh bạc tình yêu". Ảnh: NSCC.
Văn Phượng và Lương Thế Thành trong "Canh bạc tình yêu". Ảnh: NSCC.
Lên top