Mối quan hệ bất ngờ của Đàm Vĩnh Hưng và Phạm Đình Thái Ngân

Đàm Vĩnh Hưng chỉ dạy cho ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân. Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng chỉ dạy cho ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân. Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng chỉ dạy cho ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân. Ảnh: NSCC.
Lên top