Mối duyên lạ giữa đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Phan Gia Nhật Linh

Bộ đôi đạo diễn – nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh (trái) và Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: NVCC.
Bộ đôi đạo diễn – nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh (trái) và Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: NVCC.
Bộ đôi đạo diễn – nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh (trái) và Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: NVCC.
Lên top