Minho SHINee tham gia dự án phim mới “The Fabulous”

Minho SHINee xác nhận sẽ tham gia dự án phim mới “The Fabulous”. Ảnh: Xinhua
Minho SHINee xác nhận sẽ tham gia dự án phim mới “The Fabulous”. Ảnh: Xinhua
Minho SHINee xác nhận sẽ tham gia dự án phim mới “The Fabulous”. Ảnh: Xinhua
Lên top