Minh Tú “sửa sai” cho Lan Khuê và Hoàng Thùy

Minh Tú sẽ "sửa sai" cho Lan Khuê và Hoàng Thùy. Ảnh: Viva.
Minh Tú sẽ "sửa sai" cho Lan Khuê và Hoàng Thùy. Ảnh: Viva.