Minh Tú nhiễm COVID-19, không thể đi mừng hoa hậu Thùy Tiên về nước

Minh Tú lỡ hẹn với Thùy Tiên khi mắc COVID-19. Ảnh :NSCC.
Minh Tú lỡ hẹn với Thùy Tiên khi mắc COVID-19. Ảnh :NSCC.
Minh Tú lỡ hẹn với Thùy Tiên khi mắc COVID-19. Ảnh :NSCC.
Lên top