Minh Tú là đại diện Việt Nam thi Asia’s Next Top Model 2017