Minh Thuận bật khóc trên giường bệnh khi Đàm Vĩnh Hưng đến thăm