Minh Hằng được thí sinh The Face “thả thính”

Minh Hằng gặp lại "người cũ" Quan Lý Bình
Minh Hằng gặp lại "người cũ" Quan Lý Bình
Minh Hằng gặp lại "người cũ" Quan Lý Bình
Lên top