Minh Dũng: "Tôi xứng đáng làm quán quân Tiếu lâm tứ trụ"