Tin nóng showbiz:

Minh Béo thừa nhận tội ấu dâm, lĩnh 18 tháng tù, thí sinh HHVN bị xử ép?