“Minari” dành 6 đề cử quan trọng giải Oscar lần thứ 93

“Minari” dành đến 6 đề cử cho các hạng mục quan trọng tại giải Oscar. Ảnh nguồn: Xinhua.
“Minari” dành đến 6 đề cử cho các hạng mục quan trọng tại giải Oscar. Ảnh nguồn: Xinhua.
“Minari” dành đến 6 đề cử cho các hạng mục quan trọng tại giải Oscar. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top