Michael Learns To Rock và Sơn Tùng M-TP khuấy động đêm nhạc “Sky Connection“