Mệt mỏi sau ồn ào "chợ nhạc ăn khách", Tiên Cookie muốn "tạm nghỉ" một thời gian

Tiên Cookie trong MV "Tâm sự với người lạ". Ảnh chụp màn hình.
Tiên Cookie trong MV "Tâm sự với người lạ". Ảnh chụp màn hình.
Tiên Cookie trong MV "Tâm sự với người lạ". Ảnh chụp màn hình.