MC Yoo Jae Suk đứng Top đầu thương hiệu nghệ sĩ giải trí tháng 12

MC quốc dân Yoo Jae Suk đứng vị trí đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của các nghệ sĩ giải trí tháng 12. Ảnh: Xinhua
MC quốc dân Yoo Jae Suk đứng vị trí đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của các nghệ sĩ giải trí tháng 12. Ảnh: Xinhua
MC quốc dân Yoo Jae Suk đứng vị trí đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của các nghệ sĩ giải trí tháng 12. Ảnh: Xinhua
Lên top