MC Thanh Mai diện áo dài truyền thống chụp ảnh selfie với Tổng thống Pháp