MC Quỳnh Hương xin lỗi danh ca Tuấn Ngọc trên sóng truyền hình