MC Quyền Linh gửi lời ngọt ngào tới vợ trước thềm 20.10 trên truyền hình

MC Quyền Linh và vợ. Ảnh ST
MC Quyền Linh và vợ. Ảnh ST
MC Quyền Linh và vợ. Ảnh ST
Lên top