MC nổi tiếng của VTV lên án BTV Minh Tiệp, thương cảm cô bé 15 tuổi

Lên top