MC Nguyên Khang chăm chỉ tạo dáng cho Đức Huy chụp ảnh