Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mẫu Tây Andrea và Trà Ngọc Hằng thân thiết như chị em