"Mắt biếc" đại diện điện ảnh Việt Nam dự Oscar 2021

Phim "Mắt biếc" tranh cử giải Oscar 2021. Ảnh: Chụp màn hình.
Phim "Mắt biếc" tranh cử giải Oscar 2021. Ảnh: Chụp màn hình.
Phim "Mắt biếc" tranh cử giải Oscar 2021. Ảnh: Chụp màn hình.
Lên top