Marion Cotillard phủ nhận là người thứ ba phá hoại hôn nhân của Angelina Jolie