Mạnh Quỳnh lo cho Phi Nhung sau khi nhiễm COVID-19: Hãy mạnh mẽ vượt qua

Mạnh Quỳnh mong Phi Nhung mạnh mẽ vượt qua COVID-19. Ảnh: NSCC.
Mạnh Quỳnh mong Phi Nhung mạnh mẽ vượt qua COVID-19. Ảnh: NSCC.
Mạnh Quỳnh mong Phi Nhung mạnh mẽ vượt qua COVID-19. Ảnh: NSCC.
Lên top