Màn trở lại cùng Dương Tử, Dương Mịch của Vương Nhất Bác đang "hụt hơi"?

Vương Nhất Bác trở lại cùng Dương Mịch, Dương Tử nhưng không được đánh giá cao. Ảnh: Xinhua.
Vương Nhất Bác trở lại cùng Dương Mịch, Dương Tử nhưng không được đánh giá cao. Ảnh: Xinhua.
Vương Nhất Bác trở lại cùng Dương Mịch, Dương Tử nhưng không được đánh giá cao. Ảnh: Xinhua.
Lên top