Mai "Những cô gái trong thành phố" chia sẻ về những vai diễn trong đời

Lương Thanh trong phim "Những cô gái trong thành phố".
Lương Thanh trong phim "Những cô gái trong thành phố".
Lương Thanh trong phim "Những cô gái trong thành phố".
Lên top