Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mai Ngô gây phản cảm khi diện nội y, quần vá đi sự kiện