Mặc thi phi bủa vây, Hoa hậu Phương Khánh kêu gọi bảo vệ môi trường

Phương Khánh là đại sứ Giờ trái đất.
Phương Khánh là đại sứ Giờ trái đất.
Phương Khánh là đại sứ Giờ trái đất.
Lên top