Mặc ồn ào với Trấn Thành, Đức Thịnh ôm hoa đến viện đón vợ mới sinh

Vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh và Thanh Thúy.
Vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh và Thanh Thúy.
Vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh và Thanh Thúy.
Lên top