Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mặc chê bai, Chi Pu vẫn tự tin và gợi cảm hết cỡ trong "Talk to Me"