Lý Nhã Kỳ xinh đẹp, nhí nhảnh ngồi ghế nóng “Bước nhảy ngàn cân”