Lý Nhã Kỳ thanh lịch đón ngày 20.10 trên đất Pháp

Lý Nhã Kỳ thanh lịch như quý cô Paris. Ảnh: Lê Linh Paris
Lý Nhã Kỳ thanh lịch như quý cô Paris. Ảnh: Lê Linh Paris
Lý Nhã Kỳ thanh lịch như quý cô Paris. Ảnh: Lê Linh Paris

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top