Lý Nhã Kỳ khoe thần thái hút hồn dù chạy 3 show 1 ngày