Lý Nhã Kỳ đấu giá dây chuyền ngọc trai dành tặng mẹ Nguyên Vũ