Lý Nhã Kỳ công khai mối tình 7 năm với người đàn ông bí mật