Lý Nhã Kỳ chạy bộ ủng hộ "Ước mơ của Thúy"

Lý Nhã Kỳ chạy bộ ở Đàm Sen. Ảnh: Nhân Phạm
Lý Nhã Kỳ chạy bộ ở Đàm Sen. Ảnh: Nhân Phạm
Lý Nhã Kỳ chạy bộ ở Đàm Sen. Ảnh: Nhân Phạm
Lên top