Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lý Nhã Kỳ biến đổi như "tắc kè hoa" giữa hai phong cách đối lập