Lý do Lisa - BlackPink và Thái Từ Khôn được fan tác hợp nhưng chưa thành

Nhiều khán giả tác hợp nhiệt tình cho cặp đôi. Ảnh: CMH
Nhiều khán giả tác hợp nhiệt tình cho cặp đôi. Ảnh: CMH
Nhiều khán giả tác hợp nhiệt tình cho cặp đôi. Ảnh: CMH
Lên top