Lý do khiến MC Hạnh Phúc quyết định hiến giác mạc sau khi qua đời

MC Hạnh Phúc chia sẻ bản quyết định hiến tặng giác mạc cho y học sau khi qua đời trên sóng VTV.
MC Hạnh Phúc chia sẻ bản quyết định hiến tặng giác mạc cho y học sau khi qua đời trên sóng VTV.
MC Hạnh Phúc chia sẻ bản quyết định hiến tặng giác mạc cho y học sau khi qua đời trên sóng VTV.
Lên top