Lý do giúp phim “Chúng ta đều có thể là anh hùng” được khán giả yêu thích

Bộ phim “Chúng ta đều có thể là anh hùng” được yêu thích ngay khi vừa ra mắt. Ảnh nguồn: Xinhua.
Bộ phim “Chúng ta đều có thể là anh hùng” được yêu thích ngay khi vừa ra mắt. Ảnh nguồn: Xinhua.
Bộ phim “Chúng ta đều có thể là anh hùng” được yêu thích ngay khi vừa ra mắt. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top