Lý do đám cưới Cường Đô La và Đàm Thu Trang không tiếp trẻ em dưới 5 tuổi

Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Ảnh: ST
Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Ảnh: ST
Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Ảnh: ST
Lên top