Lưu Thi Thi đang hụt hơi trước Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch?

Lưu Thi Thi đang thụt lùi so với đồng nghiệp? Ảnh: Xinhua.
Lưu Thi Thi đang thụt lùi so với đồng nghiệp? Ảnh: Xinhua.
Lưu Thi Thi đang thụt lùi so với đồng nghiệp? Ảnh: Xinhua.
Lên top