Lương Nguyệt Anh thu âm mãi không xong “Nhớ lời mẹ ru” vì khóc quá nhiều

Lương Nguyệt Anh hát về mẹ nhân ngày 20.10.
Lương Nguyệt Anh hát về mẹ nhân ngày 20.10.
Lương Nguyệt Anh hát về mẹ nhân ngày 20.10.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top